بررسي تاثيرات منفی ماهواره بر فرهنگ ورفتاراسلامی واجتماعی (قسمت سوم)

  موضوع: مقالات دینی تاریخ ارسال: 1393/07/17 - 17:11


  بررسي تاثيرات منفی ماهواره بر فرهنگ ورفتاراسلامی واجتماعی(قسمت سوم)
  انقلاب جهاني ارتباطات علاوه بر افزايش رسانه هاي ارتباط جمعي ، تحول نمادها و باورها را نيز به ارمغان داشته است . در سايه اين تحول ، رسانه هاي گروهي زمينه رشد آگاهي و شناخت اجتماعات بشري را مهيا ساخته اند و ظاهرا اجتناب ناپذير مي نمايد که همزمان با تعداد رسانه هاي جمعي ، تاثير آنها بر هويت و فرهنگ جوامع مختلف چشمگير است. در واقع مي توان گفت ; تاثيري که رسانه هاي جمعي بر فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي و نظام بين المللي دارند ، سبب شده به نوعي همه دنيا با چالشي به اسم بحران هويت روبه رو شوند ، بحراني که رفته رفته به افول فرهنگ و بي هويتي مبدل خواهد شد .در اين ميان برنامه هاي ماهواره اي و به طور اخص ، تلويزيوني نقش پررنگ تري در اين تحول و دگرگوني فرهنگي دارند ، رسانه هاي تصويري مثل ماهواره با برنامه هاي تفريحي و سرگرم کننده در دراز مدت ، يکسان سازي سليقه قشرهاي عظيم جامعه را باعث خواهد شد و از سوي ديگر اين ابر رسانه ايجاد شکاف هاي جديد طبقاتي و تعمق آنها را باعث مي شود . شبکه هاي تلويزيوني نيز از طريق ماهواره با تمام نقاط دنيا ارتباط برقرار مي کنند و فرهنگ قالب بندي شده فرستنده اين نمادها و پيام ها ، بدون هيچ مقاومتي در اختيار گيرنده قرار مي گيرد و وارد کانون خانواده و سپس وارد جوامع مي شود . براي آنکه ماهواره و يا تلويزيون به عنوان نافذترين و گسترده ترين وسيله ارتباط جمعي بتواند در خدمت اهداف مورد نظر يک جامعه قرار گيرد و زيان هاي جسمي ، روحي ، اثرات فردي و اجتماعي آن افزوده نشود ، بررسي هاي چند جانبه و پيوسته و همچنين پيشگيري هاي علمي و اجتماعي اجتناب ناپذير است . امروزه که رشد وسايل ارتباط جمعي الکترونيکي و امکانات روزافزون فني و صنعتي آن حد و مرزهاي مطلوب را گذاشته و نه تنها روابط انساني با يکديگر ، حتي نحوه استفاده انسان ها از اين وسايل را دگرگون ساخته و ما شاهد ابراز نگراني ها و هشدارهاي فرزانگاني در اين سو و آن سو هستيم . افول فرهنگ از پيامدهاي همه گير و عمومي برنامه هاي ماهواره اي است. از ديگر پيامدها و معضلات برنامه هاي ماهواره اي ، رشد روزافزون بي سوادي عمومي به جهت تماشاي بي حد اين برنامه ها و عدم تمرکز و تفکر نسبت به موضوعات و مطالب مختلف ، کاهش دادوستدهاي عاطفي و اجتماعي در روابط انسان ها با يکديگر ، رنگ باختگي ارزش هاي انساني و باورهاي مذهبي و نمادهاي ملي و ميهني و در نتيجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعي بيش از هر زمان ديگر است و اين معضلات نه تنها کشورهاي متمدن اروپايي و امريکايي ، بلکه سراسر جوامع دنيا را در معرض تهاجم قرار مي دهند .متاسفانه در اين روزگار ، روز به روز به شمار افرادي که دائما در کنجي لميده و به تماشاي برنامه هاي مختلف ماهواره مشغول هستند ، افزوده مي شود و انسان فعال و محرک و خلاق گذشته به يک تماشاچي منفعل مبدل شده و هر قدر که اين وسيله پيام رساني ، بر سرعت جابه جايي و نقل و انتقال اطلاعات و گزارش وقايع از مکاني به مکان ديگر مي افزايد ، همان مقدار سرعت انتقال و تحرک را از بيننده خود مي ربايد و عاملي براي سکون و رکود انسان مي شود . مشکل ديگر اينجاست که ماهواره امروزه ، ابراز انتقال علم و دانش محسوب نمي شود ، بلکه وسيله اي براي وقت گذراني است !هر آنچه را که برنامه هاي ماهواره اي ارائه مي دهند همزمان براي تمامي افراد گيرنده يکسان است . ولي گروه بندي ها و طبقات اجتماعي و سنين متفاوت بينندگان و تفاوت درک و شعور و سلايق انسان ها در محتواي اين برنامه ها به چشم نمي خورد . گستردگي بي نظير ماهواره به عنوان ابررسانه جمعي در بين جوامع مختلف به عنوان وسيله ارتباطي و حضور آن حتي در حريم خلوت و خصوصي مردم ، اين ابزار را به عنوان قابل قبول ترين پيام آور و پذيرفتني ترين فرمانرواي اجتماعي و فرهنگي تبديل کرده است . تخريب فرهنگي در جوامع امروزي مي تواند با رسانه هاي نوشتاري نيز صورت گيرد . ولي ماهواره و يا تلويزيون به عنوان محسوس ترين و تاثيرگذارترين رسانه همچنان در حال يکه تازي در عرصه اجتماعي جوامع است. چرا که بدون اتلاف وقت و رفت و آمد براي خريد روزنامه و مجلات و حوصله براي خواندن مطالب آنها ، جعبه جادويي تلويزيون با برنامه هاي متنوع و تاثيرگذاري عميق تر نقش تمامي رسانه ها را به تنهايي ايفا مي کند . بهره بيشتر از اين برنامه هاي ماهواره اي را ، سياستمداران کشورهاي استعمارگر مي برند ، در نظم نوين جهاني يا بهتر بگوئيم دنياي تک بعدي امروزي ، اين کشورها در تلاش هستند که از طريق تصاوير و برنامه هاي جذاب و فريبنده ماهواره اي افراد ديگر جوامع و بالاخص جوانان آن را شيفته فرهنگ وارداتي و نسخه پيچ شده خود کنند. ورود ماهواره به جهان سوم ، علي الخصوص ملت هايي که باورهاي ديني و سنتي آنها باعث تعالي روح و سالم سازي آن جامعه بوده ، اثرات مخرب بيشتري ايجاد مي کند . اين معضل به صورت ناخواسته وارد جامعه ما نيز شده و آنچه امروز در بررسي رسانه هاي جمعي جامعه جلب توجه مي کند ، اين واقعيت که ، رسانه ها و پيامدهاي ارسالي آن به هيچ وجه بيانگر افکار عمومي جامعه ما نيستند ، بلکه تصوير واقعي جامعه با وجود افکار عامه پسند و براساس آنچه که هست ، در رسانه ها تجلي مي يابد و عدم برخورداري از اين واقعيت ، گرايش به حقيقت سراب نماي ديگر رسانه ها را قوي تر مي کند. در کنار اين مسائل ، رشد و گسترش تکنولوژي ارتباطات و بهره گيري قشرهاي معين جامعه از اين وسيله باعث ايجاد شکاف طبقاتي در يک جامعه مي شود . بديهي است در مقابل هجوم فرهنگي بايد مقابله فرهنگي صورت گيرد. برنامه سازان فرهنگي و هنري و سازمان هايي مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان هاي تبليغات اسلامي ، نظام آموزش و پرورش ، نظام آموزش عالي و ديگر ارگان هاي دولتي بايد در بخش غني سازي و سالم سازي فرهنگ سرمايه گذاري کنند .در مقابل تهاجم فرهنگي بايد القاي فرهنگي صورت گيرد تا موثر واقع شود ، بايد فعاليت ، برنامه سازي ،تفريحات سالم و امکانات کافي ايجاد شود . چرا که منع و مقابله تنها راه حل نيست.اروميه نيز به عنوان شهري کوچک با امکانات بسيار کم اقتصادي ، فرهنگي و غيره از اين قاعده مستثني نيست ، يعني تمامي معضلات و مشکلاتي که همچون سيل عظيم کانال هاي ماهواره اي را دارا است.شهر کوچک اروميه در مقايسه با تهران پايتخت و يا ديگر شهرهاي بزرگ کشور ، به جرات مي توان گفت که هيچ نشاني از پيشرفت و فن آوري و امکانات و بايدهاي يک جامعه پويا را ندارد . امکاناتي نظير برنامه هاي متنوع صدا و سيما ، مکان هاي تفريحي ، مراکزي براي ارائه آرا» و عقايد و نيازهاي همه اقشار و از همه مهم تر نسل جوان و يا کانال و راهي که اين نيازها به گوش مسئولان برسد . تاکنون راه حل عملي براي اين معضل صورت نگرفته و در حد پيشنهاد و نظر راه هايي ارائه شده است .مسئولان نيز بايد امکانات مالي و نيروي انساني لازم براي مقابله تلويزيوني و تهيه برنامه هايي که جاذبه ماهواره را تحت الشعاع قرار دهد ، فراهم کنند و اين مسئله عظم ملي و پشتوانه مالي ميهني را مي طلبد تا پادزهري قوي جهت سم زدايي و يا واکسينه کردن اقشار مختلف جامعه و فرهنگ و باورهاي ملي باشد
  فرهنگ،میراث گران بها وحاصل هزاران سال تلاش فکری،هنری وصنعتی نسل های گذشته یک ملت است.هرنسلی،اندوخته های فرهنگی وتجارب زندگی خویش رابا شیوه های گوناگون به نسل بعدی منتقل می سازد.نسل بعد نیز اندوخته های خود را بران می افزاید وان را به نسل بعد از خویش انتقال می دهد.این جریان،همواره در طول تاریخ ادامه داشته است؛همان گونه که شخصیت یک فرد،حاصل تجربیات فردی او است وموجب امتیازش از دیگر افراد می شود،فرهنگ یک جامعه نیز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شیرین ان جامعه است واین فرهنگ جامعه است که هویت ان را شکل داده وان را از جوامع دیگر،متمایز می سازد.این فرهنگ وفضای فرهنگی،چونان فضای اطراف،ما را کاملا احاطه کرده ودرتمام صحنه های زندگی فردی و اجتماعی خود،ان را لمس کرده واز ان تاثیر می پذیریم
  هین فرهنگ، بسان هرکالای گران بهای دیگر،همواره در معرض خطر دستبرد راهزنان و شیادان قرار داشته است؛به ویژه در قرن های اخیر که کشور های
  قدرتمند و استعمارگر جهان،به دو دلیل عمده،سعی در انهدام و نابودی فرهنگ جوامع و ملل دیگر داشته اند:
  ادامه دارد...
  نویسنده :مهدی مقدس

  بررسي تاثيرات منفی ماهواره بر فرهنگ ورفتاراسلامی واجتماعی(قسمت دوم)

  نویسنده :مهدی مقدس تهاجم فرهنگی و خانواده‌ها (قسمت دوم) بی‌تردید طراحان برنامه‌های مدرن تهاجم فرهنگی اطلاعات و خط‌مشی‌های اصلی خود را از سازمان‌ها و اطلاعاتی و جاسوسی‌ کشورهایی می‌گیرند که قصد فرماندهی بر کل دنیا را دارند....

  جلسه ماهانه روحانیون طرح هجرت و استقرار و بومی شهرستان بردسکن با امام جمعه

  در ابتداء این جلسه حجه الاسلام کریمی ریاست اداره تبلیغات گزارشی از روستاها و نیاز به روحانی در منطقه و توانمندیها و نواقص ارائه نمود و تقاضا نمود که اعزه روحانی از دوستان روحانی در مراکز استان دارند جهت حضور در روستاها تشویق کنند...

  بررسي تاثيرات منفی ماهواره بر فرهنگ ورفتاراسلامی واجتماعی(قسمت اول)

  نویسنده :مهدی مقدس (قسمت اول) اوقات فراعت به عنوان يك نياز انسان امروز داراي اهميت زيادي بوده به گونه اي كه يكي از دل مشغولي هاي هر نظامي پر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه مي باشد . امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون...

  تاکتیکهای جنگ نرم دشمن

      تاکتیکهای جنگ نرم دشمن 1- برچسب زدن: بر اساس این تاکتیک، رسانه ها، واژه های مختلف را به صفات مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت می دهند 2- تلطیف و تنویر: از تلطیف و تنویر (مرتبط...

  حجه الاسلام امینی :روحانيان در ماه رمضان به تفسير دعاهايي مورد نياز جوانان ...

  حجت الاسلام علي اصغر اميني روز گذشته 26 تير در مراسم غبارروبي و عطرافشاني مسجد جامع شهر بردسکن گفت: با توجه به اينکه بحث تهاجم فرهنگي دشمنان متاسفانه به روستاها رسوخ پيدا کرده است، مبلغان مي توانند در ماه مبارک رمضان با ...

  ارسال دیدگاه
  ارسال دیدگاه شما در مورد مطلب

  کد امنیتی :
  شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.
  بارگزاری مجدد کدنظر شما در مورد سیستم جدید سایت نماز جمعه چیست ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظری ندارم...


تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر امام جمعه بردسکن می باشد